Om FdMJK
Fredensborg Modeljernbaneklub har to anlæg, et stationært anlæg og et modulanlæg, der bruges til udstillinger. Begge anlæg er i størrelse H0 (1:87).  Det stationære anlæg er et toskinne anlæg mens modulanlægget enten kan køre toskinne-drift eller treskinne-drift.

Klubaftner
Klubaftner er hver torsdag klokken 19:00, og første torsdag i måneden er køredag.
Medlemmerne medbringer deres eget rullende materiel på køreaftnerne.
Det stationære anlæg
Det stationære anlæg fylder cirka 48 kvadratmeter og er en punkt til punkt bane med en samlet kørestrækning på cirka 40 meter. Vi har en dobbeltsporet DSB-strækning med en enkeltsporet forgrening til et stort godsområde med gode rangermuligheder. Fra den store endestation Sundby udgår også en enkeltsporet privatbanestrækning med en krydsningsstation undervejs til privatbanens endestation, hvorfra der i modsat retning  går endnu en enkeltsporet privatbane til en af de andre DSB-stationer på strækningen. Anlægget startede som et analogt anlæg, hvor man som lokomotivfører kunne styre sit eget tog fra den ene ende af anlægget til den anden. Og som stationsforstander kunne man styre en station. Denne rolleopdeling passer jo fint med den moderne digitalteknik. Vi har derfor anskaffet digitaludstyr og kører næsten kun med dette, selvom anlægget stadig kan køres analogt. Af og til tager vi en dag ud af kalenderen og kører efter køreplan - efter et ur, som også er tilpasset tidsmæssigt. En time på dette ur varer 20 minutter i virkeligheden.

Fredensborg Model Jernbane KlubUdstillingsanlægget
Udstillingsanlægget er et modulanlægget kan der kører op til 5 tog rundt i en automatisk linjeblok. Det ene stationsspor kan kobles fra og bruges til rangering eller overhaling, hvilket giver lidt afveksling i kørslen. Vi har været mange steder med dette anlæg - længst væk var i efteråret 2003 til Stuttgart, hvor vi kørte med anlægget i 4 dage.
 

En tur rundt på Fredensborg Modeljernbaneklubs Udstillingsanlæg


Fredensborg Modeljernbaneklubs Udstillingsanlæg i Græsted