Tilbage efter Corona lukningen

indsendt 22. sep. 2020 05.25 af webeditor webeditor

Nu er det endeligt lige ved at være nu, og derfor er der godt nyt fra FdMJK omkring Corona og den fremtidige håndtering af COVID-19.

Som de fleste ved, valgte regeringen at åbne op igen for Foreningsdanmark kort før sommerferien, men da retningslinjerne ikke var endeligt aftalt med Lundely på dette tidspunkt, valgte bestyrelsen som bekendt at udskyde åbningen af klubbens aktiviteter til efter sommerferien.

Nu er sommerferien ved at gå på hæld, og det er endeligt tid til at åbne op igen så småt. Vi åbner derfor op forKøreaften torsdag d. 7. august kl 19:00


Da klubbens anlæg ikke har været kørende de sidste mange måneder, er der desværre en vis risiko for, at ikke alt det tekniske er funktionelt, så derfor må der påregnes en vis uregelmæssighed i driften.


Genåbningen af klubben vil selvfølgelig ske i henhold til de retningslinjer, der er udstukket fra Kulturministeriet og Fredensborg Kommune for anvendelse af Lundely.

BEMÆRK:

Såfremt du føler dig syg, skal du IKKE møde op til klubaftenen og vil blive sendt hjem igen. Dette er i henhold til retningslinjerne.Retningslinjer alle SKAL følge:

- Alle skal afspritte hænder ved ind- og udgang fra Lundely.

- Alle foretager jævnlig vask af hænder og afspritning igennem en klubaften

- Alle borde aftørres efter endt aften

- Mindst 1 meters afstand mellem medlemmer ansigt til ansigt. Dvs. mindre afstand er tilladt, såfremt medlemmerne er ryg mod ryg eller parallelt placeret.

- Såfremt værktøj tilhørende Lundely benyttes, skal dette aftørres med sprit efter brug. Alternativt kan anvendelse af enganghandsker anvendes.

- Der er plads til maksimalt 12 klubmedlemmer samtidigt i kælderen, idet der skal være 4 m2 pr medlem.


Klubben vil sørge for at både håndsprit og engangshandsker er tilgængelige på klubaftner.


Såfremt bestyrelsen finder, at et medlem ikke overholder de angivne anvisninger, er det ethvert bestyrelsesmedlems pligt at bortvise medlemmet omgående.


Da alle skal anvende håndsprit er det nødvendigt at være særligt opmærksom på håndtering af kørende materiel og bygninger, da håndsprit kan være skadeligt for overfladen på materiellet. Det anbefales derfor kraftigt, at ALLE ANVENDER ENGANGSHANDSKER VED HÅNDTERING AF MATERIEL.


Generelle retningslinjer kan ses på https://politi.dk/-/media/medi...


Sidst, men ikke mindst, opfordres alle til at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger for at begrænse smitterisikoen mest muligt. Læs mere på http://www.coronasmitte.dk.

Er der spørgsmål, kan disse rettes til Monty enten via email eller telefon.

Comments